Hälsoboken utbildning

Hälsoboken support online, är ett verktyg som gör det enkelt för dig att få ut så mycket som möjligt av ditt hjälpmedel. Tillgång till erfarenheter av andra och möjlighet att individuellt anpassa olika tillbehör så att du kan fortsätta leva ett fritt och problemfritt liv.

Dagens introduktion går igenom hur Hälsoboken fungerar och vilka förutsättningar som gäller för just dina tekniska produkter.