Projekt Delta-Zero

eHealthcare-02Vision: En nollvision för ökning av diabetes.

Mål: Skapa ett patient- och användardrivet ekosystem där flera aktörer samverka mot ett gemensamt mål.

Hälsoboken en säker plattform på internet som ger dig tillgång till värdefull information på ett enkelt sätt så att du själv kan påverka din egen hälsa

Hur bygger vi upp vår egen kunskap med hjälp av internet idag och vad blir effekterna? Kan man effektvisera informationsflödet? Kan man uppnå bestående hälsoeffekter med webbaserade verktyg. Erfarenheter från forskning gjord i Sverige och andra länder visar att man kan det.

Hälsoboken är en säker plattform för kommunikation på Internet för att förbättra självkännedomen om den personliga hälsan. Hälsoboken genom är ett verktyg för lärande, motivation och reflektion samt kommunikation med tillförlitliga kunskapskällor.

Vi jobbar med patientcentrering och samverkan med flera parter på individens villkor.

Genom ett ”use case” kring diabetes vill vi få ihop olika intressenter kring gemensamma problem. Vi bjuder in aktörer som tror sig ha betydelse och möjlighet att bidra till lösningar på problem. Gemensamt är att det finns intresse för att utbyta information där användare av hälsoboken har 100% kontroll över vem som ska ha tillgång till personlig information och hur det sker.

Anmäl ditt intresse här. Intresseanmälan

Vad: 0-vision för ökning av diabetes genom att aktivt hjälpa patienter skapa visuell förståelse för vilka samband som påverkar uppkomst av deras sjukdom, vilket leder till att förbättra patienternas  livskvalitet  och minska kostnader för samhället. Samtidigt skapa förutsättning för forskare att samla information och data från olika målgrupper för att ge evidens till ny kunskap.

Genom att sätta patienten/kunden i centrum där nyttan uppstår visa hur IKT kan användas för att kommunicera kunskap och data på ett säkert sätt som leder till direkt kundnytta som genom ett ekosystem av leverantörer kan erbjuda affärsnytta till de delaktiga leverantörerna.

Vi vill genom att använda en modulbaserad arkitektur visa med hjälp av ett antal demonstratorer att det går att bygga användarvänliga och användarcentrerade system med flera olika leverantörer.

För att påverka sin egen hälsa krävs en delaktighet och engagemang från patientens sida och en helhetssyn och patiencentrering från systemets sida men också bättre feedback och återkoppling mellan patient, vårdgivare och andra intressenter i en vårdkedja.

Vi vill med några goda exempel visa på att det går att bygga lättanvända och attraktiva informationssytem som kan hantera komplex och känslig information på ett säkert sätt som gör det möjligt att kommunicera och utbyta information  effektivt mellan olika aktörer, där patienten äger sin egen information och har kontroll över hur den används för att skapa största möjliga förståelse hos patienten.