Visionen – Vi vill utmana!

Hälsoboken på webben.001-001

Vi erbjuder översiktlig personlig hälsoinformation där du enkelt hittar och kan följa upp personliga hälsomarkörer för att.

  • Skapa förståelse
  • Ta ansvar
  • Förutse
  • Ge evidens

Där kan vi ge patienter översikt över sin personliga hälsoinformation för att kunna påverka och förstå hur olika saker påverkar varandra. ”Inte förenkla” utan göra det enkelt att förstå komplexa samband för att  hitta sina personliga hälsomarkörer.

Genom att använda visuella hjälpmedel för att beskriva komplexa samband och använda personlig data för att se effekter av interventioner (insatser), blir det enklare för patienten att ta eget ansvar för sin egen hälsa och skapa mer individuellt anpassade råd.

I kunskapssamhället kunna basera våra råd och slutsatser på aktuell och verklig data genom att skapa en möjlighet att dela data med forskning för att ge evidens och trovärdighet till ny kunskap och skapa bättre underlag till politiker, beslutsfattare och kunskapsspridare som ska förutse konsekvenser av sina beslut.

Men framför allt kan förbättrad återkoppling mellan vårdenhet och patient på sikt leda till mer individuellt anpassad sjukvård.