Roller

Användare

Ungdom med förmyndare

Mitt i livet

Äldre med förmyndare

Informell vårdgivare

Vän, granne, bekant

släkting, barn/förälder

Formell vårdgivare

Undersköterska

Sköterska

Biträde

Diplomerade /certifierade

Hälsopedagog

Coach

Coach

Vad innebär det att vara en coach

Guida genom en svår situation
Lösa ett problem
Vara Ärlig – förtroende
Ge Respons / feedback
Mål / opartisk
Helhetsbild perspektiv
Fågelpersektiv perspektiv
öka antal  alternativ
Tidslinje / Benchmark
Ökad produktivitet / effektivitet

Hjälpa till att

Se nuläge vad är
Ge möjligt vad kan vara
Skapa en vision ( skapa engagemang genom känslor)
Bygg en framkomlig väg