Forskning

Hälsoboken ger följande fördelar

  • On demand tillgång till data
  • Högre datakvalitet
  • Omgivningsdata

En plats att lagra personlig information gör det möjligt att samla in data från olika datakällor och sammanställa utifrån ett visst sammanhang där individen ges möjlighet att se  hur den kan användas och har möjlighet avgöra hur informationen får delas.