Vårdperspektivet

I hälsoboken skriver patienten sin egen sjukhistoria (anamnes), vilket ger mer tid till det som är meningsfullt nämligen patientkontakt

Hälsoboken ger följande fördelar

  • Patienten bättre förberedd
  • Mindre tid att dokumentera
  • Mer tid till att lyssna på patienten