Patientperspektivet

Hälsoboken ger följande fördelar

  • Trygghet genom bättre förståelse
  • Skapar förutsättningar att ta ansvar
  • Ger evidens till egna upplevelser
  • Hjälper till att förutse framtida problem