Vi som jobbar med

hälsobokenStandard för hälsoinformation

Skapa förutsättningar för olika leverantörer att samverka genom att ta fram en standard för hur hälsoinformation ska se ut och gör det enkelt att se när information går att utbyta mellan system.

cirkulärCirkulär affärsmodell

För att kunna satsa på produkter av hög kvalitet och med lång livscykel, använder vi en cirkulär affärsmodell där man hyr tjänsten Hälsoboken och får tillgång till  olika tjänster beroende på behov

yellotab-supportYelloTAB Support

Enligt Konsumentverket är den bransch som har mest klagomål, Internet , mobiltelefoni och media. Teknik från många olika leverantörer gör det inte lättare att ge support. Därför har vi tagit fram en supportlösning som ser till att kunden ALLTID får hjälp oavsett vem som orsakar problem i en supportkedja och ser till att kända problem byggs bort.

ICE Vid nödfall

Kan det vara livsavgörande att ha tillgång till viss information så att man säkert vet att ev vårdpersonal eller anhöriga har enkel tillgång till det absolut nödvändigaste.

modulärModulär uppbyggnad

Med en genomtänkt struktur och standardiserade format blir det betydlig enklare att bygga ihop skalbara lösningar som gör det enkelt att skräddarsy och användaranpassade lösningar beroende på målgrupp och individ.

donera-dataDela information lagligt

Vi vill göra det enkelt att dela information utan att det ska finnas oklarheter. I hälsoboken kan du köpa artiklar och utbildningar, men har rätt att dela information till ditt nätverk. Du väljer även vem som får tillgång till din privata data där du har möjlighet att donera data till forskning.