Vill du göra skillnad?

Skapa ett konto

Vi söker personer som vill vara med och förändra status quo. Vem vet mest om hur det känns att vara sjuk och vilka problem som uppstår? Vi tror att det är patienten! Hälsoboken gör skillnad vid sjukdomar där patienter behöver tekniska hjälpmedel för att hantera sin sjukdom. Hälsoboken är en plats att skapa individualiserad kunskap och samla dokumentation som manualer och lathundar som ska underlätta lärande och förståelse. Genom att göra det enkelt att kommunicera med support och dokumentera kända problem är det möjligt se till att utrustning fungerar underlång tid med ett minimum av problem.
  • Ditt telefonnummer hjälper vår kundtjänst att veta vem som ringer, och det innebär att vi knyter din epost adress med ditt telefonnummer.
  • Ange personnummer enligt svensk standard. ååmmdd-xxxx
  • För säkerhets skulle var vänlig skriv in dina uppgifter igen.
  • Vårt erbjudande till dig

  • Vi vet genom lång erfarenhet av arbete med kvalitetsäkring av teknisk utrustning att för att ge dig bästa tänkbara kvalitet och se till att saker fungerar enligt de förväntningar du har, så måste vi få feedback när något inte fungerar.
  • Vi vill göra din upplevelse och användning av hjälpmedelsteknik så angenäm och smärtfri som det bara går. Genom att göra det enkelt att kommunicera med personer som kan ge support när det inte fungerar som du förväntar dig, även om ansvaret ligger hos olika organisationer. Genom att vi får möjlighet att samla information och sammanställa statistik på aktuella problem kan vi se till att kvaliteten på den teknik du använder uppfyller dina förväntningar. Vi kommer också vidarebefordra rapporter till anslutna leverantörer.
  • Det finstilta

    Detta är inget ekonomiskt bindande avtal utan genom att skicka in denna intresseanmälan har du visat att du vill vara med att påverka och vi får föra en dialog med dig kring dina behov. Du kan när som helst tacka nej till vidare samarbete. Din e-post kommer inte för utnyttjas för marknadsföring eller reklam utan endast i kontakten med dig i detta ärende.